Aan deze cijfers/berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend        
          Zwarte cijfers op een geel gekleurde ondergrond kunnen zo nodig worden gewijzigd.        
    Productiviteit: Leveringstermijn: stukst per min: stukst per uur: Personeel - / + machine: Nieuwe X&X hanger: Salarissen excl. werkgeversaandeel    
  A 40.000.000 keer[1] 261 werkdagen[2] 4,70 stuks[3] 282 stuks 102,00 Personen € 0,115 per stuk[4] Nederlander ±: € 21,00 per uur    
  B 40.000.000 stuks 261 werkdagen 20,00 stuks[5] 1.200 stuks 23,97 man+machine DTi meerprijs: Buitenlander ±: € 16,00 per uur    
  C 40.000.000 stuks 261 werkdagen 24,37 stuks 1.462 stuks 19,67 Persoon+machine € 0,035 per stuk[6] Lage loonlanden ±: € 11,50 per uur    
      Stuksverschil A & B = 325,5% Valutacontrole: fl 0,077 per stuk € 11,50 per 100 stuks    
    Per dag: Per maand: Per jaar: Uren per dag: Dagen per week: 36 uur p.w. en effectief: Loonkosten per uur: Loon per dag: 261 dagen per jaar:    
  A 1.502 stuks 32.554 stuks 392.151 stuks 7,20 uur per dag 5 Dagen per week 319,68 Min. per dag € 11,50 € 82,80 € 21.610,80    
  B 6.394 stuks 138.528 stuks 1.668.730 stuks 7,20 uur per dag 5 Dagen per week 319,68 Min. per dag € 11,50 € 82,80 € 21.610,80    
  C 7.791 stuks 168.796 stuks 2.033.347 stuks 7,20 uur per dag 5 Dagen per week 319,68 Min. per dag € 11,50 € 82,80 € 21.610,80    
                         
 
                         
    A = Handwerk: 1 Persoon kost p.j. € 21.610,80 productiviteit/kosten: 392.151 st. p.j. € 0,055 per kleding stuk[7] € 66.708,22 excl.X&X-ST Hangers    
    102 Personen kosten p.j.[8] € 2.204.331,99 productiviteit/kosten: 40.000.000 st. p.j. € 0,055 per kleding stuk[9] € 6.804.331,99 excl.X&X-ST Hangers    
      Onkosten incl. een nieuwe X&X-ST. kledinghanger excl. Overheadkosten en Werkgeversaandeel: € 0,170 per kleding stuk € 6.804.331,99 Per jaar excl. hanger    
                 
    B = Handwerk+Machine: 1 Persoon kost p.j. € 21.610,80 productiviteit/kosten: 1.668.730 st. p.j. € 0,013 per kleding stuk[10] € 271.920,24 excl. X&X-DTi Hangers    
    23,97 Personen kosten p.j.[11] € 518.018,02 productiviteit/kosten: 40.000.000 st. p.j. € 0,013 per kleding stuk € 6.518.018,02 excl. X&X-DTi Hangers    
      Onkosten incl. een nieuwe X&X-DTi kledinghanger excl. Overheadkosten en Werkgeversaandeel: € 0,163 per kleding stuk € 6.518.018,02 Per jaar excl. hanger    
                         
           
      € 0,000 -€ 0,035 € 0,00 € 4.600.000,00 € 0,115 Nw H&M € 0,000 -€ 0,013      
    Consument betaald en/of hanger heeft restwaarde 100% 40.000.000 stuks X&X standaard hanger Prijs Re-use hanger: Prijs Re-use hanger: ST kwaliteitscontrole    
    Nw. X&X-ST hanger kost: Nw. X&X-DTi hanger kost: 21,0% 8.400.000 stuks standaard haak uitval X&X-ST ReUse kost: X&X-DTi ReUse kost: Prijs Re-use hanger:    
    € 0,115 per stuk € 0,150 per stuk[12] Derving: € 394.800,00 Op Re-use hangers € 0,047 per stuk[13] € 0,060 per stuk[14] € 0,047 per stuk[15]    
    100,00% 76,67% € 1.399.800,00 € 6.000.000,00 € 0,150 Nw H&M+DTi 100,00% 78,26% DTi extra controle    
    € 0,000 Restwaarde € 0,035 Restwaarde[16] 100% 40.000.000 stuks DTi met StaminaHook € 0,0000 Restwaarde[17] € 0,0130 Restwaarde[18] Re-use meerprijs:    
    De consument betaald x%: De consument betaald x%: 11,0% 4.400.000 stuks uitval en/of Gifts Consumentenprijs x%: Consumentenprijs x%: € 0,013 per stuk    
    € 0,1150 per stuk € 0,1150 per stuk Derving: € 264.000,00 Op Re-use hangers € 0,0470 per stuk € 0,0470 per stuk € 0,060 ST+DTi RU p.s.    
    € 4.600.000,00 € 4.600.200,00 Besparing: € 130.800,00 Incl. DTi en StaminaHook € 1.880.000,00 € 1.878.240,00      
               
                         
    ST-Haak Re-use uitval: 8.400.000 stuks ST-H Uitvalkosten: € 394.800,00   € 0,00987 per cyclus   Transportbesparing op:    
    Besparing X&X-StaminaH. 4.400.000 stuks SH Uitvalkosten: € 206.800,00 € 206.800,00 € 0,00517 per cyclus   100 stuks    
          Besparing: € 188.000,00   € 0,00470 per cyclus Besparing op: € 0,057    
    Re-use DTi-ST-Haak uitval: 8.400.000 stuks ST-H Uitvalkosten: € 504.000,00   € 0,01260 per cyclus 40.000.000 stuks      
    Besparing DTi-StaminaH. 4.400.000 stuks SH Uitvalkosten: € 264.000,00 € 264.000,00 € 0,00660 per cyclus kledinghangers: Transportbesparing op:    
        Besparing: € 240.000,00 € 57.200,00 € 0,00600 per cyclus € 52.000,00 40.000.000 stuks    
      Verschil: € 52.000,00 € 0,013 Mainetti+Dti&StaminaH. € 0,0013 per cyclus € 22.943,28    
                         
           
                         
    All-in: Matrijs+Styrolux+ Matrijskosten All-in: StaminaHook+ Assemblage All-in: StaminaHook+ 100 stuks Calculator € > FL Calculator FL > €    
    Assemblage+StaminaHook Assemblage+Styrolux Styrolux Vermenigvuldigen € 0,01300 per stuk fl 0,07713 per stuk    
    € 0,0130 per stuk € 150.000,-- per stuk € 370.000,-- € 0,006 per stuk € 130.000,-- € 0,04700 fl 0,02865 per stuk € 0,03500 per stuk    
    fl 0,0286 per stuk fl 330.557,-- per stuk fl 815.373,-- fl 0,0132 per stuk fl 286.482,-- € 4,70 100 stuks    
    40.000.000 stuks Delen fl 2,865 € 3,500    
    € 520.000,00 € 0,38 per 100 € 0,93 per 100 € 240.000,-- € 0,33 per 100 € 4,70 € 0,03500 fl 0,07713    
    fl 1.145.929,20 fl 0,0083 per hanger fl 0,0204 per hanger fl 528.890,-- fl 0,0072 per hanger € 0,04700 fl 0,07713 € 0,03500    
                         
 
                         
    Correctie werkdagen: 1[19] Werk Tijd: Effectieve tijd: Week / Uren Effectief 20 stuks per minuut is fysiek realiseerbaar, mogelijk dat na optimalisatie van de instellingen en evt. aanpassingen aan de wensen van de klant 24,37 stukst mogelijk is, de machine maximaal rond de 29,60 per minuut aan kan, maar dat een dergelijk tempo (semi-automatisch) fysiek niet realiseerbaar is, bovendien zijn er de ARBO regels om rekening mee te houden.    
    Werkdagen per jaar: 261 36,00 Uur per week[20] 74% 36 74%    
    Maanden per jaar: 12 5 Dagen[21] 5 Dagen   Tijd / Uren    
    Dagen per maand: 21,7 432,00 Min. per dag 319,68 Min. per dag dagen 7,2    
    392.151 stuks 1 jaar Minus een  X %  i.v.m.:   5 Uren X    
    32.554 stuks Per maand Persoonlijke verzorging: 15%[22]   5,33    
    Aantal personen: 102 Overheadkosten: 8% Tijd / Uren 60 Minuten    
    1.502 stuks Per dag Logistieke inefficiλntie: 3% 7,20 319,68    
    Standaard kledinghanger Totaal: 26% Redelijk uitgangspunt: Overheadkosten plus werkgeversaandeel 30 a 35 procent.    
                         
           
                         
    Handwerk 102 Personen onkosten € 2.204.331,99 32,0% Overheadkosten &  Onkosten op:   24 machine(s) a    
    Overheadkosten en het Werkgeversaandeel: € 705.386,24 Werkgeversaandeel 40.000.000 stuks Incl.X&X-ST Hangers € 50.000,-- p.st.    
    Personeelkosten inclusief O&W - Totaal: € 2.909.718,23 Onkosten   € 0,083 per kledingstuk € 3.304.518,23 € 1.198.517,-- totaal in    
    Nw. X&X-ST kledinghanger minus Restwaarde: € 0,00 7 keer ReUse Instroom nieuwe ST Per 100 stuks kleding: Minus 3 Jaar    
    ReUse X&X-ST kwaliteitscontrole & sorteerkosten: € 0,00 Per cyclus    kledinghangers € 8,26 € 399.506,-- p.j.    
    Uitval X&X+ST-H Re-use: 8.400.000 stuks € 394.800,-- op: 40.000.000 stuks 21,0%   € 16.667,-- p.st.    
    Totaal: € 3.304.518,-- p.j. All-in 1e keer als nw hanger   Aantal bewegingen:    
    Handwerk+Machine 24 Personen onkosten € 518.018,02 32,0% Overheadkosten en  Onkosten op: 120.000.000 en    
    Overheadkosten en het Werkgeversaandeel: € 165.765,77 Werkgeversaandeel 40.000.000 stuks Incl.X&X-DTi Hangers 5.006.189 keer    
    Personeelskosten inclusief O&W - Totaal: € 683.783,78 Onkosten   € 0,052 per kledingstuk € 2.069.020,72 per machine per jaar    
    Nw. X&X-DTi kledinghanger minus Restwaarde: € 199.971,43 7 keer ReUse Instroom nieuwe Dti Per 100 stuks kleding: Totaal Prognose: Blad1 C4:    
    ReUse X&X-DTi kwaliteitscontrole & sorteerkosten: € 521.760,00 Per cyclus  kledinghangers € 5,17 H&M handeld per jaar:    
    Uitval Re-use DTi+SH: 4.400.000 stuks € 264.000,-- op: 40.000.000 stuks 11,0% Besparing op: 40.000.000 stuks    
    Afschrijving machines 24 machine(s) € 399.506,-- p.j. 3e gedeelte Besparing op: 40.000.000 stuks Netto besparing: 1 jaar    
    Totaal: € 2.069.021,-- p.j. All-in 7 keer ReUse en € 0,031 per kledingstuk € 1.235.497,51 40.000.000 stuks    
    Besparingsverschil tussen X&X-Standaard hangers € 1.235.497,51 Netto besparing op 8 x gebruikt Besparing op 100 stuks: € 0,022 JCdeG € 0,013    
    of Semi-automatisch met Gemodificeerde hangers: 40.000.000 stuks € 8.648.482,56 € 3,09 € 880.000,00 € 520.000,00    
          fl 2.722.678,21              
  Scherminstellingen: 1280x1025
  Besparing €
 
 
 
  59,7%    
     
     
  Stuksverschil      
  325,5%      
         
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

[1]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[2]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[3]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[4]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[5]
J.C. de Groot:
[6]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[7]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[8]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[9]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[10]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[11]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[12]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[13]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[14]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[15]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[16]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[17]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[18]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[19]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[20]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[21]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.
[22]
Deze velden (zwarte tekst/cijfers op een gele ondergrond) kunt u aanpassen aan de voor uw situatie geldende waarden.